Saturday, 20/08/2022 - 04:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Bình

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT TRÊN KÊNH VTV7 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (Từ ngày 27/4/2020 đến 2/5/2020)

LỊCH PHÁT SÓNG  PHÁT TRÊN KÊNH VTV7 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM  (Từ ngày 27/4/2020 đến 2/5/2020) 

LỊCH PHÁT SÓNG

PHÁT TRÊN KÊNH VTV7 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

(Từ ngày 27/4/2020 đến 2/5/2020)

 

LỚP

GIỜ

PHÁT

SÓNG

 

 

 

THỨ/MÔN HỌC

 

 

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Lớp 12

Từ 9:30

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH (10)

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH (10)

LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ

VẬT LÍ

HOÁ HỌC

GDCD

SINH HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÁ

TIẾNG ANH (7)

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH (7)

SINH HỌC

LỊCH SỬ

Lớp 11

Từ

14:30

 

 

VẬT LÍ

TIẾNG ANH

HOÁ HỌC

SINH HỌC

LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ

Lớp 9

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH(10)

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH (7)

TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (7)

SINH HỌC

TIẾNG ANH (10)

TIẾNG ANH (7)

GDCD

TIẾNG ANH (10)

Lớp 8

Từ  18:30

TIẾNG ANH 

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH 

TOÁN

NGỮ VĂN

Lớp 6

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

TOÁN

NGỮ VĂN

TIẾNG ANH

Ghi chú

Tiếng Anh (10): Tiếng Anh hệ 10 năm

Tiếng Anh (7)  : Tiếng Anh hệ 7 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 2 - NGÀY 27/4/2020

 

LỚP

GIỜ

PHÁT

SÓNG

MÔN

TÊN BÀI

ĐÀI PTTH

Lớp 12

Từ 9:30

TOÁN

Tích phân (Phần 3)

Đà Nẵng

LỊCH SỬ

Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Hải Phòng

HOÁ

Bài 28. Luyện tập: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Hà Nội

Lớp 11

Từ

14:30

 

 

VẬT LÍ

Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ

Hà Nội

Lớp 9

NGỮ VĂN

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 

Hải Phòng

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (7)

UNIT 8: CELEBRATION - LESSON 1

 Hải Phòng

Lớp 8

Từ  18:30

TIẾNG ANH 

UNIT 8 - ENGLISH SPEAKING COUNTRIES - A CLOSER LOOK 2

 Hà Nội

Lớp 6

TOÁN

Tính chất cơ bản của phân số 

Hà Nội

             

 

 

 

 

 

 

THỨ 3 - NGÀY 28/4/2020

 

LỚP

GIỜ

PHÁT

SÓNG

MÔN

TÊN BÀI

ĐÀI PTTH

Lớp 12

Từ 9:30

NGỮ VĂN

Tiếp nhận văn học 

Hà Nội

ĐỊA LÝ

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (7)

UNIT 12: WATER SPORTS - READING

TP. Hồ Chí Minh

Lớp 11

Từ

14:30

 

 

TIẾNG ANH

UNIT 7: FURTHER EDUCATION - GETTING STARTED

Hà Nội

Lớp 9

TIẾNG ANH(10)

UNIT 9: ENGLISH IN THE WORLD - GETTING STARTED

Hà Nội

 

 

 

 

 

SINH HỌC

Bài 44- Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Hưng Yên

Lớp 8

Từ  18:30

TOÁN

Giải bài toán bằng cách lập phương trình 

Hà Nội

 

 

 

 

Lớp 6 

 

NGỮ VĂN 

So sánh (tiết 1) 

Hà Nội 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 4 - NGÀY 29/4/2020

 

LỚP

GIỜ

PHÁT

SÓNG

MÔN

TÊN BÀI

ĐÀI PTTH

Lớp 12

Từ 9:30

TIẾNG ANH (10)

UNIT 7: ARTIFICIAL INTELLIGENCE - WRITING

Hải Phòng

VẬT LÍ

Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

NGỮ VĂN

Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 1)

Thừa Thiên Huế

Lớp 11

Từ

14:30

 

 

HOÁ HỌC

Bài 29. Anken (Tiết 1)

Hà Nội

Lớp 9

TOÁN

Tứ giác nội tiếp (Bài tập) 

Hải Phòng

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (10)

UNIT 9: ENGLISH IN THE WORLD - A CLOSER LOOK 1

Thừa Thiên Huế

Lớp 8

Từ  18:30

NGỮ VĂN

Hịch tướng sĩ (tiết 1)

Hà Nội

Lớp 6

TIẾNG ANH

UNIT 8: SPORT AND GAMES - GETTING STARTED

Hà Nội

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 5 - NGÀY 30/4/2020

 

LỚP

GIỜ

PHÁT

SÓNG

MÔN

TÊN BÀI

ĐÀI PTTH

Lớp 12

Từ 9:30

TOÁN

Phương trình mặt phẳng  

Hải Phòng

HOÁ HỌC

Chủ đề: Nhôm và hợp chất của nhôm 

Hải Phòng

TIẾNG ANH (7)

UNIT 13: THE 22ND SEA GAMES -

LANGUAGE FOCUS

Quảng Nam

Lớp 11

Từ

14:30

 

 

SINH HỌC

BÀi 26. C ảm ứng ở động vật 

 

Hà Nội

 

Lớp 9

NGỮ VĂN

Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí 

Hà Nội

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (7)

UNIT 8: CELEBRATION - LESSON 2

Hải Phòng

Lớp 8

Từ  18:30

TIẾNG ANH 

UNIT 8: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES - SKILLS 1

Hà Nội

Lớp 6

TOÁN

Khi nào thì góc xOy + yOz = xOz 

Hà Nội

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

THỨ 6 - NGÀY 1/5/2020

 

LỚP

GIỜ

PHÁT

SÓNG

MÔN

TÊN BÀI

ĐÀI PTTH

Lớp 12

Từ 9:30

NGỮ VĂN

Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 2)

Thừa Thiên Huế

GDCD

Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ (tiết 3)

Hải Phòng

 

 

 

 

 

SINH HỌC

Bài 37 và Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

TP. Hồ Chí Minh

Lớp 11

Từ

14:30

 

 

LỊCH SỬ

Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)

Hà Nội

Lớp 9

TIẾNG ANH (7)

REVIEW - UNITS 7, 8

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

GDCD

Chuyên đề: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Nam Định

Lớp 8

Từ  18:30

TOÁN

Tam giác đồng dạng: Trường hợp đồng dạng thứ nhất 

Hà Nội

Lớp 6

NGỮ VĂN

Bức tranh của em gái tôi

Hà Nội

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 7 - NGÀY 2/5/2020

 

LỚP

GIỜ

PHÁT

SÓNG

MÔN

TÊN BÀI

ĐÀI PTTH

Lớp 12

Từ 9:30

TIẾNG ANH (10)

UNIT 7: ARTIFICIAL INTELLIGENCE - COMMUNICATION AND CULTURE

Thừa Thiên - Huế

SINH HỌC

Bài 40. Quần xã sinh vật 

Thái Bình 

LỊCH SỬ

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Hải Phòng

Lớp 11

Từ

14:30

 

 

ĐỊA LÝ

Nhật Bản (Tiết 1)

Hà Nội

Lớp 9

TOÁN

Luyện tập hàm số y = ax 2

Hải Phòng

 

 

 

 

 

TIẾNG ANH (10)

UNIT 9: ENGLISH IN THE WORLD - A CLOSER LOOK 2

Thừa Thiên Huế

Lớp 8

Từ  18:30

NGỮ VĂN

Hịch tướng sĩ (tiết 2)

Hà Nội

Lớp 6

TIẾNG ANH

UNIT 8: SPORTS AND GAMES - A CLOSER LOOK 1

Hà Nội

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 08 : 132
Năm 2022 : 21.114